Subscribe to ใช้เทคโนโลยีในการติดตามข่าวสาร Subscribe to ใช้เทคโนโลยีในการติดตามข่าวสาร's comments


การค้าระหว่างจีนกับประเทศในโลกอาหรับเพิ่มขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตเป็นตัวนำ บริษัทยักษ์ใหญ่ในจีนหลายบริษัทพัฒนาสินค้าด้วยการผลิตสินค้าระดับไฮ-เทค จีนทำการค้ากับประเทศตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น การค้าระหว่างประเทศมีมูลค่า 222.4 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ซึ่งมีมูลค่า 195.9 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจีนนำเข้าจากประเทศอาหรับมูลค่า 131.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ส่งออกมูลค่า 91.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศอาหรับประกอบด้วย 22 ประเทศ มีประชากรรวม 422 ล้านคน การค้าระหว่าง 2 ฝ่ายให้ความสำคัญของการเป็น trading partner มีความชัดเจนในโครงสร้างของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและโอกาสทางธุรกิจ

ความร่วมมือทางด้านพลังงาน เครื่องจักรกลระดับเทคโนโลยีขั้นสูง จะเป็นกลไกสำคัญของการนำไปสู่การค้ากับตลาดอาหรับที่เพิ่มขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า สินค้าสำคัญได้แก่ เครื่องจักรกลสำหรับต่อเรือ เครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม เหล็กกล้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ภายในบ้าน  เสื้อผ้าสำเร็จรูปและสิ่งทอ และสินค้าจำเป็นใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นสินค้าหลักของการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งยานพาหนะสำหรับขนส่งมวลชนของจีนก็เป็นที่นิยมในภูมิภาคประเทศอาหรับ

ทั้งสองฝ่ายยังร่วมกันอย่างจริงจังในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) เช่น พัฒนาด้านสนามบินและการบิน พัฒนาเขตชนบทของเมือง พัฒนาการเกษตร โลจิสติกส์ การเงิน การท่องเที่ยว การพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจโลกอยู่ระหว่างขาลง จีนจึงมุ่งส่งออกสินค้าสู่ประเทศในโลกอาหรับด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกับการห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเน้นอุตสาหกรรมการพลังงาน สินค้าไฮเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะดึงให้การค้าระหว่างประเทศของจีนกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง ประธานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีนหรือเอ็กซิมแบงค์กล่าวว่า แม้ว่าเศรษฐกิจจะซบเซา แต่เชื่อว่าสินค้าจากประเทศจีน โดยเฉพาะสินค้าประเภทไฮเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีของจีนเอง จะได้รับความนิยมและมียอดส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ธนาคารฯ ได้มีการปล่อยสินเชื่อไปแล้วรวมประมาณ 4 หมื่นล้านหยวน ส่วนใหญ่เป็นการปล่อยสินเชื่อที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยี และโครงการที่ร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมด้านการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนว่า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยังคงไม่แน่นอน วิสาหกิจจึงควรวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ รวมทั้งเร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองให้สูงขึ้น


Comments are closed.