Subscribe to ใช้เทคโนโลยีในการติดตามข่าวสาร Subscribe to ใช้เทคโนโลยีในการติดตามข่าวสาร's comments

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือที่อาจคุ้นกันในชื่อที่สั้นกว่าว่า UAE (ตัวย่อของชื่อภาษาอังกฤษ United Arab Emirates) เป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของรัฐต่าง ๆ 7 รัฐ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2514 จึงนับว่ามีอายุเพียง 40 ปีเศษ แต่ในเวลาเพียงไม่ถึง 2 ชั่วอายุคนนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้พัฒนาความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาอย่างรวดเร็ว โดยส่วนสำคัญมาจากรายได้มหาศาลจากการส่งออกน้ำมันดิบ ควบคู่ไปกับการเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค ยังไม่รวมถึงการเงินและการขนส่งทางอากาศ ซึ่งนับวันจะทวีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขึ้นเรื่อย ๆ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประมาณ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีรายได้ประชาชาติต่อหัว 41,550 ดอลลาร์สหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 3.5% สินค้าส่งออกสำคัญ (หากไม่รวมน้ำมันและก๊าซ ซึ่งเกือบทั้งหมดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย) คือ อัญมณี ทองคำ และพลาสติก โดยส่งออกไปยัง อินเดีย อิหร่าน และสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกล ยานพาหนะและอะไหล่ และอาหาร โดยมีแหล่งนำเข้าสำคัญคือ อินเดีย สหรัฐอเมริกา และจีน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะในสาขาที่ไม่ใช่น้ำมันและก๊าซ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศที่ต้องการเพิ่มความหลากหลายทางโครงสร้างเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการส่งออกน้ำมัน ซึ่งไม่ยั่งยืนเพราะเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป

ในทางตรงกันข้าม การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร่ำรวยจากรายได้จากการส่งออกน้ำมัน จึงมีความสนใจที่จะนำเงินทุนสำรองออกไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อเพิ่มผลตอบแทน โดยมีกองทุนความมั่งคั่ง (Sovereign Wealth Fund) ต่าง ๆ เป็นกลไกสำคัญในบริหารเงินทุนสำรอง และเลือกประเทศและสาขาการลงทุน กองทุนความมั่งคั่งที่สำคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่ Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Mubadala Development Company และ Investment Corporation of Dubai (ICD) เป็นต้น

ส่วนในเรื่องของเทคโรโลยีของอาหรับก้ไม่น้อยหน้าประเทศไหนๆ เพราะเทคโนโลยีของอาหรับนั้นถือว่าก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในเรื่องของนโยบายและการยอมรับของทางด้านเทคโนโลยี รัฐบาลได้มองเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่ทันสมัยที่จะทำให้ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเกิดการกระจายการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

รัฐบาลจะใช้ SmartFilter เพื่อเป็นการกรองซอฟต์แวร์ ป้องกันสื่อลามกอนาจาร, การเล่นการพนัน, การชักจูงด้านศาสนา.เกี่ยวกับยาเสพติด, เกี่ยวกับความเชื่อของ Bahai, เว็ปไซต์ทั้งหมดที่มีที่อยู่โอเมนระดับบนสุดของอิสราเอล, เกี่ยวกับประเด็นของเกย์และเลสเบี้ยน, เว็บไซต์ Dating เป็นต้น แต่การจะกรองได้นั้นมีขีดความยากลำบากมากเนื่องจากความกว้างขวางของอินเตอร์เน็ต

จะเห็นได้ว่านอกจากเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วเรื่องเทคโนโลยีก็ไม่น้อยหน้า เพราะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา


Comments are closed.